Кандидатстването започва днес по училища, срокът е 2 февруари


50 ученици от община Казанлък ще получават безплатен топъл обяд в продължение на 50 учебни дни. Подкрепата за деца в неравностойно положение се организира и осъществява от общинската структура на Българския червен кръст в Казанлък като част от инициативата на Областния съвет на БЧК в Стара Загора по програма “Топъл обяд“.
Топъл обяд за повече от два месеца през втория учебен срок ще получат ученици сираци, ученици с един родител, деца на самотни родители, деца в семейства на безработни родители, ученици с решение от ТЕЛК или чиито родители имат решения от ТЕЛК. Друго условие за включване в програмата е месечният доход на член от семейството да не надвишава 368 лева.


Необходимите документи за кандидатстване на учениците са изпратени снощи до директорите на всички учебни заведения на територията на община Казанлък и още днес желаещите могат да започнат попълването. Подаването на заявленията става в канцелариите на съответните училища, а крайният срок за кандидатстване е 2 февруари. След тази дата всички документи ще бъдат предадени на Общинския съвет на БЧК в Казанлък.


Средствата за осигуряване на топлия обяд са събирани в течение на една година от доброволците на Младежкия Червен кръст в града. Кампаниите и дарителските касички, които те са осигурили за набиране на средства, са били продиктувани от мисълта да помогнат на своите връстници в неравностойно положение. Топлият обяд за 50, а може и повече деца, в зависимост от нуждите и финансовите разчети, е една протегната приятелска ръка, която много повече стопля в студените зимни дни.