Среща с нашето "Минало несвършено"

На 14 юли 2021 г. (сряда) в изложбена зала „Иван Милев” на ул „Искра” 4 ще бъде представен сборникът от исторически есета „Минало несвършено”. Сборникът предлага на просветената публика кратки разрези на отделни аспекти от българското минало. Есетата с разнообразна тематика разкриват познати и непознати елементи от миналото ни в неочаквана светлина.

Авторът Пенчо Пенчев е родом от Казанлък, професор по икономика и доктор на историческите науки. Обнародвал е няколко книги, сред които великолепното изследване „Казанлъшкият край през Възраждането”. Публикувал е десетки студии и статии в авторитетни български и международни списания. Член е на Европейското дружество за история на икономическата мисъл и на Центъра за стопанско-исторически изследвания.

Авторът целенасочено и убедено търси разкриването на човешкото лице на историята.

Представянето на книгата е в навечерието на почитта към подвига на Хаджи Димитър и четниците му.