Първият ротарианец посети казанлъшките си колеги

Новоизбраният Гуверньр на Дистрихт 2482 на Ротари България Нина Митева посети днес казанлъшкия Ротари клуб и се срещна с неговитете членове и ръководство. Тя ще е начело на Ротари клубовете в страната до средата на следващата година. 85 са клубовете на ротарианците в България, като в тях членуват 2 100 видни български интелектуалци, бизнесмени, общественици, представители на различни сфери от българското общество, обединени от една кауза: да помагат и да правят добро. Това е мотото и на тазгодишната световна кампания- кауза на всичките над 34 хиляди Ротари клубове в света с над 1 млн. и 200 хиляди члена: „ Бъди добър за света!“.
Ротарианската традиция в България е от трийсетте години на миналия век, когато в периода 1933-37 година, се раждат и първите Ротари клубове. След 1940 година те се забраняват от тогавашната власт, като са обявени за антикомунистически. Архивите на Ротари клубовете са изгорени, а членовете преследвани. Опитите да се възстановят през 1945-1946 година са твърде кратки, тъй като отново са забранени. Този път дейността на ротарианците е обявена за профашистка. Едва след 1991 година е възстановено Ротарианското движение в България. Казанлъшкият Ротари клуб е от 16 години.
Дистрикт гуверньорът Нина Митева е финансит по професия. Им две дъщери. Родена е в Плевен, живее и работи в София.