Проект З.Н.А.М.Е.

В продължение на 11 месеца 6-ма доброволци ще имат дейности в градовете Казанлък и Велико Търново. Те ще работят по проект „Запазване Националното Автентично Майсторство в Европа”, като първите 6 месеца от престоя им ще е в престолния град съвместно с Национално движение Работилница „Седянка”, където ще се обучават на занаяти, а останалите 5 месеца в Казанлък ще показват какво са научили. Доброволците идват от изпращащите ги организации в Германия, Испания и Македония, а координатор на проекта е казанлъшката организация СНЦ "МЦР-Взаимопомощ". По този проект Хавиер Бараган от Испания е първият пристигнал доброволец във Велико Търново. Той ще изучава в работилницата народни занаяти и български фолклор, а от своя страна ще представя родината си пред български ученици. „От тази учебна година, освен със своята учителка Анелия Костадинова, децата ще имат възможност да работят и с испанския лектор Хавиер Бараган. Двамата ще се опитат да поднесат един по-различен час по испански език. Под формата на игра учениците ще отговарят на въпроси свързани с Европа, европейските езици и култура. Освен, че ще развият своите знания за испанския език и за Европейския съюз, децата ще имат възможност и да научат Хавиер на български думи. Той от своя страна ще се опита да ги изсвири на типичен инструмент, който е донесъл със себе си от Испания”, обясни д-р Любка Любенова - председател на сдружение “Седянка”.

Доброволците ще се включат в ежедневната дейност на Национално движение Работилница „Седянка”, насочена към обмен на културни ценности между различни националности и поколения, за да се формира толерантност към различните в общността и издигане на имиджа на местните културни институции и организации. Целта е чрез разнообразни арт дейности и арт терапевтични занимания на доброволците, да се работи системно за възпитаване у местните общности на способност да приемат разликите на културите и отправяне на послание за запазване, съхраняване и развиване на традициите.

Чужденците ще имат възможност да научат повече за техники на изкуството като плъсти, изработка за дантела, бродерия и редица креативни идеи за изработка на кукли, играчки, украси, книгоразделители. „Те ще демонстрират и собствените си културни богатства и техники на работа с ръце, ще представят страните си, ще осъзнаят идеята, че възрастните хора не са били по различни от нас и ние един ден ще станем като тях, затова е важно да се учим от тях”, информира Мария Славова, председател на Взаимопомощ.

„Единни в многообразието” и „Съединението прави силата!” са двата слогана на проекта. Според екипа на родолюбивата организация основа за изграждане на гражданското самосъзнание на младите европейци и българи от местните общности. Поради тази причина в рамките на проекта ще се разгледат младежките инициативи на ЕС като средство за подпомагане на инициативността и мотивацията на гражданите и повишаване умението на младия човек за адаптивност и работа. За тази цел ще се организират дискусии, презентации, активна педагогика, работни ателиета по различни теми, арт терапия, музикотерапия, хоротека, ролеви игри, самопредставяне, дейности основани на принципа „заедно в изкуството”, симулативни игри. Същността и съдържанието на проекта са в основата на междукултурно образование между поколенията и учене през целия живот, разпространение на ЕДС философията в местните общности и насърчаване на младите в участие по програмите на ЕС чрез творчество и разпространение на различните култури.