От 1 октомври до днес на територията на област Стара Загора за отстреляни 921 диви свине, като за всички са предадени проби за изследване за Африканска чума по свинете и трихинелоза, за това е съобщила Областната дирекция по горите по време на заседание на Областната епизоотична комисия, проведено под председателството на областния управител Гергана Микова.

Според директора на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Дамян Миков до този момент няма регистрирани случаи на Африканска чума по свинете. Констатацията на Дирекцията е, че почти всички задни дворове в областта са депопулирани. По думите му, са констатирали единични случаи на неизпълнение на предписанията за унищожаване на домашните прасета, отглеждани в задни дворове. „При установени от нас нарушения, законът се прилага с цялата си тежест“, уточни д-р Миков. Служители на Дирекцията продължават с ежедневните проверки, включително и по сигнали на граждани.

В Старозагорска област стопаните, подали документи за получаване на средства за почистване и дезинфекция на задните дворове, са получили определеното подпомагане. На следващо заседание на комисията предстои разглеждане на документи за финансово подпомагане, подадени след оказания срок, които ще бъдат изпратени към МЗХГ.

Към момента ситуацията в Старозагорска област е спокойна, бе отчетено на заседанието. Това се дължи на навременните мерки и отличното взаимодействие между институциите, ангажирани с проблема.