На 28 август 2017 г. (понеделник), от 13,00 ч. на ул. „Кремона“ и от 13,30 ч. в междублоковото пространство, източно от блок № 23 в ж.к.“Изток“, Община Казанлък ще направи официална първа копка на строително-ремонтните дейности в квартала.


По проект, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., на обща стойност 5 655 048 лева с ДДС, в квартала ще бъде направено обновяване на шест общественозначими обекта – четири улици и две междублокови пространства.