В навечерието на националния празник на България Трети март, професорът по история във ВТУ "Свети св. Кирил и Методий" и казанлъчанин Петко Петков издаде пореден свой научен труд, плод на дългогодишна изследователска работа- книга за историческата истина, свързана с именуването на върха- национална светиня за българите- Шипка.

Кнаагта е от вчера факт, издание на издатество "Български бетселър " и е с лаконичното заглавие : Книга за върховете "Свети Никола и Шипка". Предназначена е за широка читателска аудитория. Книгата може да се намери в книжарницата на Софийския университет, а съвсем скоро и в книжарниците в цялата страна.

Тя ще бъде представена специално за съгаржданите на професора-историк, както и в Стара Загора, като своеобразен жест, че преди десетина години именно от района бе подета инициатива- подписка с искане до Президента на страната за възстановяване на историческаат обективност и връщане староот име на върха- Свети Никола.


Проф. Петко Петков е преподавател по нова история на България в Историческия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".

От 2013 г. е професор по нова история на България. Научните му интереси са насочени към различни проблеми от българската история от началото на ХVІІІ до средата на ХХ век: отношенията между Българската православна църква и държавната власт ХІХ-ХХ век, историята на българския конституционализъм през ХІХ-ХХ век, развитието на българския национален въпрос, програмите за национално освобождение и идеите за държавно устройство и управление в българското общество през ХІХ век, българските политически нрави през ХІХ-ХХ век, официалните и националните празници в България. Член е на Съюза на учените в България, от 2009 г. е председател на великотърновския му клон.

Член е на Управителния съвет на Съюза на учените и на Управителния съвет на Българското историческо дружество.