Само преди броени дни казанлъчанката Весела Василева стана единствената представителка на града на розите, включена ръководството на Националния научно-експедиционен клуб ЮНЕСКО. Весела е студентка в III курс в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Библиотечно- информационни науки”. Тя е дъщеря на Красимира Стефанова-Георгиева, уважаван археолог и учен от Казанлък, която, за съжаление, ни напусна твърде рано. Като знак свише, че наследниците продължават делата на своите родители, Весела е избрана в Изпълнителния съвет на българския клуб ЮНЕСКО със задачата да събира информация за всички културно-исторически обекти в България, които ще влязат в специално разработваното географско приложение UNESCObg.map.

Приложението ще показва какви културно-исторически забележителности се намират в дадена област или район, ще дава пълна информация за всеки и ще указва как туристите могат да стигнат до тях, за да ги разгледат. Работата е огромна и изключително отговорна, каза председателят на клуба Кристиян Калчев, но точно затова е поверена на казанлъчанката Весела Василев, защото тя ще се справи блестящо.


Проектът на клуба цели опазване на културно-историческото наследство на България и неговото популяризиране. Ще се разработва в продължение на 5 години, като в него ще вземат участие над 1000 студенти от хуманитарни специалности под ръководството на научни ръководители от академичната общност.


На 30 май първата експедиция заминава за Бургас. През 2017 година ще бъде събрана информация за обекти на територията на областите Бургас, Силистра и София област. Събраната информация за културно-историческите забележителности в трите области ще бъде включена в края на тази година в географското приложение. С всяка следваща година то ще се допълва, докато бъде обхваната цялата страна. Казанлък е включен в проекта за 2018 година.


Приложението на ЮНЕСКО за България ще бъде на няколко езика - освен на български, се разработва на руски, английски и немски, ще има и мобилна версия. Така Националният научно-изследователски клуб ЮНЕСКО става част от програмата „Приятели на българските съкровища” и в същото време изпълнява целите на световната организация за развитие на образованието, науката и културата.