317 хиляди лева бяха събрани под формата на дарения за ремонт и обзавеждане на предоставената сграда на Техническия колеж към ТУ-София, в Казанлък. Средствата бяха събрани от казанлъшки фирми и частни лица, по време на бизнес вечеря.
Инициатор за срещата бе Техническият университет-София, с подкрепата на Община Казанлък и фирма „Арсенал“.С набраните средства ще се финансира ремонтът на сградата, предоставена за нуждите на Колежа – бивша ПГ по строителство в града, както и оборудване на помещенията, в които от началото на следващата академична учебна година трябва да се обучават студентите от първи и втори курс на Техническия колеж в Казанлък.
Дарители за каузата станаха 41 фирми от Казанлък и района и частни лица, от кито бе набраната крупната сума.
По време на срещата бе прието и подписано от всички дарители специално Споразумение, в което се казва, че „присъединилите се към него фирми и физически лица обединяват усилията и желанието си да дарят средства за ремонт на сградата, предоставена за ползване на Техническия колеж- Казанлък към Техническия университет –София“, както и че „поемат неотменяем ангажимент да финансират извършването на съответните строително-монтажни работи /СМР/ на стойностите, посочени по долу/“.
Присъстващите единодушно уполномощиха двама представители, в лицето на инж. Цветан Шиков от „Арсенал“ АД и Денчо Харизанов от „Супер абразив“ ЕООД да извършат проучване, съберат офертите и подпишат договор с фирмата, дала най- добрата за извършването на съответните СМР-та.


Всяка една фирма от подписалите споразумението и гражданите, присъединили се към него като дарители ще бъдат уведомявани своевременно за извършваните ремотни дейности и ще имат право да проверяват действията, извършвани от упълномощените за това лица.


По време на деловата вечер в помощ и подкрепа на Техническия колеж в Казанлък се роди идеята да бъде открита Книга на дарителите за различни каузи в община Казанлък, като списъкът с дарители е публичен и се попълва ежемесечно.
От началато на следващата седмица всички граждани, с отношение към каузата за създаване на нови технически специалисти в Казанлък и тяхното развитие тук, както и помощ и подкрепа на Техническия колеж и ремонт на сградата му, ще могат също да дарят.
Техните дарения ще се събират в специална дарителска кутия, която ще се намира на бул. „Розова долина“ № 5,- ЗБК „Орел“ / до оръжейния магазин „Арсенал“, като дарителите ще получават Удостоверения за дарения.„Казанлък е модел, който показва на България как трябва да се развиват отношенията бизнес- образование“, сподели по врече на срещата проф. д-р инж. Ивайло Ганев, директор на Техническия колеж към ТУ-София. Той благодари от името на академичната общност за доверието и подкрепата, оказани от казанлъшкия бизнес.
„Каузата е важна, перспективата -дългосрочна. Казанлък е от градовете, в което е живо възрожденското чувство да съградим общото щастие, в което личното да е следствие от него“, каза кметът на община Казанлък Галина Стоянова на уважалите поканата представители на бизнеса. „Тук всеки обича своя град“, каза Стоянова и благодари на фирмите, подкрепили каузата.
„ Събрали сме се за бъдещето на Казанлък. Днес изграждаме сграда, после ще изграждаме хора. А без хора няма бъдеще“, с тези думи се обърна към сподвижниците на каузата, уважили поканата на ТУ София изпълнителният директор на „Арсенал“ Николай Ибушев, който цитира китайската мъдрост за 1 000 километра, които започват с първата крачка.Дарителската кампания за набиране на средства за ремонт и оборудване на сградата, предоставена на Техническия колеж в Казанлък ще продължи през летните месеци.Прилагаме актуалният списък към днешна дата на дарителите за каузата. Списъкът е по азбучен ред .
В него са всички поканени за участие в срещата, състояла се на 20-ти юни тази година в Казанлък, като подкрепилите каузата са отбелязани със съответните суми.
Дългият списък завършва с имената на първите физически лица, дарили лични средства в подкрепа на каузата.