Какво ще търси пазарът на труда през  тази година?

Българският бизнес ще се нуждае от 90 500 специалисти през тази година. Това показват резултатите от второто за 2019 г. проучване на потребностите от работна сила, което Агенцията по заетостта организира съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната.
За изследването съобщава сайтът pariteni.bg
Според данните, учителите и IT специалистите ще са сред най-търсените кадри с висше образование през следващите 12 месеца в България.
През следващите 3 до 5 години на българския бизнес ще са необходими повече от 20 хиляди IT специалисти и малко повече от 17 хиляди учители и преподаватели.

Сред търсените професии ще са още медицински сестри, лекари, шофьори, машинни и строителни инженери.
В различните сектори на икономиката ще са необходими и 64 400 работници без специалност. Най-много от тях ще се търсят в секторите с по-ниска производителност като растениевъдство, строителство и хранително-вкусова промишленост.


Най-голяма част от анкетираните работодатели, общо 84.1%, очакват техните служители да притежават умения за самоконтрол и дисциплина, става ясно от анализа.
На второ място е умението за работа под напрежение (64.7%). На трето работодателите поставят потребността от знания и умения за въвеждане на нови технологии (51%).
Българи работят като роби в Германия
Секторът, който ще търси най-много специалисти с висше образование през следващите 3 до 5 години, остава „Държавно управление, образование, хуманитарно здравеопазване” – в него са 38% от всички заявени потребности, или общо 34 081.

В индустрията приблизително еднакво е търсенето на специалисти по информационни технологии и програмиране и инженери.

Областите, в които работодателите заявяват най-много потребности от работна сила са София-град с дял от 27% от всички заявени потребности, следват Пловдив – 9.3%, Варна – 7,7%, Бургас – 7.3%, Благоевград – 5.2%.
Най-слабо е търсенето в област Видин – 0.8% от всички заявени потребности, както и в Силистра, Търговище и Разград – с 1.1%.
за община Казанлък и през тази година трайно на пазара на труда ще се търсят квалифициарни работници за машиностроенето ихидравликата, медицински специалисит и учители.
Дефицит на пазара на труда в Казанлък са и агроспециалистите, както и професионалните шофьори.