Втори сме в света по износ на слънчоглед България заема челни позиции при износа на зърнено-маслодайни култури за 2018. Това обяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева в Пловдив. Тя допълни, че износът на зърнени култури за миналата година възлиза на общо 3 млрд. 141 хил. лв., което е 37.3 % от общия износ на селскостопански стоки от България.

Страната ни заема 11-то място в света по износ на мека пшеница, с реализиран експорт 4.17 млн. тона за 2018 г. По думите на земеделския министър, България е на 11-то място при износа на царевица с експорт от 1.41 млн. тона. Страната ни е на второ място в света по износ на черен маслодаен слънчоглед с експорт от 779 хил. тона и на осмо място по износ на рапица.

През 2018 са добити над 12 млн. тона зърна – пшеница, ечемик, царевица, рапица и слънчоглед. От общото произведено количество са изнесени 6 млн. и 800 хил. тона близо. Очакваната реколта от пшеница за 2019 е около 6 млн. тона.

Източник: Economy.bg