Патентното ведомство на Република България връчи за 6-ти път наградите „Изобретател на годината” и „Иновативна фирма на годината” - 2017.

Това стана на официална церемония, в присъствието на Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката, на д-р Лозана Василева – зам.-министър на земеделието, храните и горите, Раймунд Лутц – Вицепрезидент на Европейското патентно ведомство,Петър Кънев – Председател на Комисията по икономическа политика и туризъм в Народното събрание, д-р Петко Николов – Председател на Патентно ведомство.

Той отличи със сертификати за вписване и статуетки постиженията на двамата български учени, избрани за вписване в „Златна книга на българските откриватели и изобретатели“. Това са проф. д-р Димитър Карастоянов и проф. дхн Христо Крачанов.


сн: Тазгодишните отличени, сн.в.ТРУД

В категория „Електротехника и електроника” бяха отличени Георги Стоянов Киров и Георги Цанев Червенков за изобретението АНТЕННА РЕШЕТКА ОТ МИКРОЛЕНТОВИ КЪСИ АНТЕНИ С ОБРАТНО ИЗЛЪЧВАНЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В КОМУНИКАЦИОННАТА, РАДИОЛОКАЦИОННАТА И РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННАТА ТЕХНИКА В ДЕЦИМЕТРОВ И САНТИМЕТРОВ ОБХВАТ.


В категория „Машиностроене и строителство” наградата получи екип от изобретатели - Николай Любенов Алексиев, Пламен Чавдаров Ташев, Стефан Христов Христов за изобретението МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА ИЗПИТВАНЕ СКЛОННОСТТА НА МЕТАЛИТЕ КЪМ ОБРАЗУВАНЕ НА ПУКНАТИНИ ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ.


В категория „Химия и биотехнологии” бяха наградени екип от изобретатели - Иван Георгиев Иванов, Геновева Атанасова Начева, Стефан Петков Петров, Hans-Guenther Grigoleit за изобретението СУПРЕСОР НА ЕНДОГЕННИЯ ЧОВЕШКИ ГАМА–ИНТЕРФЕРОН.


Отличието за Иновативна фирма на 2017 г. бе присъдено на „ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП“ АД, Панагюрище.

Фирмата е една от най-модерните компании, специализирани в оптомеханични, оптоелектронни и лазерни устройства и системи за защита и охрана, медицина, устройство, машиностроене. Компанията има повече от 45 години история и традиции и се счита за лидер в производството на оптични устройства в България, както и като лидер на международния пазар. През последните 2 години фирмата е с регистрирани патенти за два свои полезни модела: BG 2341 - АВИАТОРСКИ ОЧИЛА ЗА НОЩНО ВИЖДАНЕ Авиаторските очила дават възможност за детайлно наблюдение на обекти през нощта при осветеност под 0,00005 lux., с минимална енергоемкост и възможност за захранване от трите независими канала - два канала за ползване на батерии и един канал за ползване на външно захранване. Постига се енергоикономичност, надеждност на конструкцията, липса на умора на очите и носещите мускули на главата на ползвателя.

Очилата намират приложение за наблюдение на обекти при условия на намалена видимост през нощта или в здрач, във военната област и при управление на превозни средства. BG 2429 - МОДУЛ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ Полезният модел се отнася до модул за наблюдение. Конструкцията дава възможност да се запази високата резолюция на изображението при промяна ъгъла на наклона на огледалото. Полезният модел намира приложение за наблюдение на обекти, в условия на намалена видимост през нощта и при екстремни температурни условия, за военни и граждански цели.

Двама български учени бяха вписани в Златната книга на българските откриватели и изобретатели за цялостния им принос към техническите и естествените науки и изобретателската дейност.

На страница 131 беше вписан Проф.д-р Димитър Неделчев Карастоянов. Той работи в областта на мехатрониката и автоматизацията. Изобретател е на 23 изобретения, като за 1 е издадено авторско свидетелство, за 9 са издадени патенти за изобретение от Патентно ведомство, за 11 са подадени заявки за патенти в Патентно ведомство и за 2 са подадени международни заявки за патенти. Има над 280 научни публикации и 8 научни книги. Негови патентовани изобретения са в основата на най-добрия иновационен проект за 2017 г. - ACOMIN за реализирането на „Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение“, чрез който незрящите могат да „виждат“ картини.


На страница 132 беше вписан Проф. дхн Христо Ганев Крачанов. Професорът работи в областта на биоорганичната химия. Съизобретател е по 28 изобретения и полезни модели, защитени в България и 5 издадени патента в чужбина. Неговите изобретения, защитени с патенти, за екстракция на плодови суровини - лечебни плодови сокове и нектари от арония и други антоцианин съдържащи плодове, водят до постигане на сериозен икономически растеж и носят неоспорим социален ефект с внедряването и пазарната реализация. Носител на наградата Бронзова значка „За принос в техническия процес".