Старозагорско отново е в челните места на престижна международна класация

За 12-ти пореден път АРИР Стара Загора представи потенциала на област Стара Загора да привлича инвестиции в проучването за най-обещаващи инвестиционни дестинации в Европа, проведено от fDi Magazine – издание на Файненшъл Таймс за преки чуждестранни инвестиции, съобщи изпълнителният директор на институцията д-р Румяна Грозева. Стара Загора отново е класирана в престижната класация в категорията на малките региони с население по-малко от 1,5 милиона жители.

Стара Загора беше представена като инвестиционен потенциал от АРИР в тази класация за първи път през 2010 г. и през годините е заемала редица престижни места, като два пъти е заемала престижното 1-во място в класацията 2018/2019 и 2020/2021 г.
За създаването на класацията fDi Европейски градове и региони на бъдещето 2022/23, изданието fDi Intelligence на Файненшъл таймс използва данни, събрани чрез специални онлайн инструменти, като най-важни от тях са fDi Benchmark и fDi Markets.
В класацията за 2022/2023 са участвали 148 региона от Европа, разделени в категориите малки, средни и големи.
Критериите и тази година са разпределени в пет отделни категории: Икономически потенциал, Работна среда, Ефективност на разходите, Инфраструктура и Бизнес среда.
В представянето на региона АРИР използва дългогодишния си опит, познаването на региона и акцентира върху вече одобрения проект за създаването на Европейски цифров иновационен хъб “Загоре”, който е част от цялостната концепция за разширяването на регионалната икономика на база водородни технологии, за които има одобрени още 2 проекта: ZAHYR – за изграждане на пилотна малка по мащаб водородна долина и START – за разработване на стратегия за разнообразяване на регионалната икономика с фокус водород.