Средната работна заплата стана 1957 лева Средната работна заплата за страната за второто тримесечие е 1957 лева, съобщиха от Националния статистически институт.
Тя нараства с 4% в сравнение с първите три месеца на годината. Данните сочат, че най-голям ръст е отчетен в икономическите дейности "Строителство" - с 8.5% и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 8.3 на сто.
Към края на юни 2023 година наетите по трудово и служебно правоотношение са малко над два милиона и 330 000 души, като нарастват с 25 200 души в сравнение с края на март.
Средната заплата в София-столица е най-високата в цялата страна - 2697 лева, а най-ниската е във Видин - 1288 лева - това сочат данните на Националния статистически институт за второто тримесечие на годината.
Заради високите възнаграждения в столицата, целият Югозападен район е първенец по средна заплата в страната - 2457 лева. На другия полюс е Северен-Централен с 1513 лева. Нито една друга област в страната, освен София с 1815 лева, не доближава високата средна заплата в столицата и остава далеч назад, без да достигне дори 1800 лева. С най-ниски заплати се нареждат областите Кюстендил и Благоевград, съответно 1296 и 1291 лева.
Данните на Националния статистически институт сочат, че традиционно и през второто тримесечие на годината най-високо платените икономически дейности са създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения, и производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, съответно 4732 и 3061 лева.
Най-ниската средна заплата е в хотелиерството и ресторантьорството - 1189 лева.
Средната заплата в частния сектор за периода април-юни е 1961 лева, а в обществения - 1944 лева.
Наетите по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2023 г. нарастват с 25,2 хил., или с 1,1 на сто, спрямо края на март 2023 г., като достигат 2,33 млн. души по предварителни данни на Националния статистически институт.