"Нормално е изкупната цена на розовия цвят да е между 3.50 и 4.00 лева за килограм. Цени от 2.20 - 2.60 лева не са рентабилни за нас, розопроизводителите", смята Ангелина Бошнакова, земеделски производител от 2009 година, която има розови насаждения и черешови градини в землището на село Черганово. „Сключваме еднодневни трудови договори, като регистриран земеделски производител внасям данъци, осигуровки, липсва работна ръка... Проблемите ни са доста, затова са много малко и хората, които разчитат на розопроизводството като основен доход. Земеделието не е лесна работа“, обяснява Бошнакова.

"Годината е суха, очаквам да паднат късни слани, след 25 април, при което директно ще бъдат поразени розовите пъпки", споделя розопроизводителят от Казанлъшко. Подобна ситуация е имало през 2015 година, когато добивът е паднал с 50 на сто спрямо предходната 2014 година. Климатичните условия са определящи за реколтата от розов цвят и затова тя не се ангажира с категорична прогноза за добива тази година.

Заедно с десетки земеделски стопани, както и представители на асоциации и сдружения в бранша, Ангелина Бошнакова участва в срещата на розопроизводители и розопреработватели, която Министерството на земеделието, храните и горите организира на 18 февруари в Института по розата и етерично-маслените култури в Казанлък. Основната тема на срещата бе растителната защита на маслодайната роза, разрешени и недопустими препарати, биопроизводството на розови насаждения, програмите, по които могат розопроизводителите да кандидатстват за подпомагане. В Срещата участваха и представителите на Българската агенция за безопасност на храните.

Оживена дискусия предизвика Програмата за зимното пръскане на маслодайната роза. По думите на Бошнакова, ситуацията с програмите за розите е по-трудна, отколкото с черешите. Според нея, програмата за маслодайната роза да се трансформира като тази при черешите, така че производителите да получават определени средства за зимно пръскане на база среден добив от декар, с които средства да се закупуват определени препарати, но сумата да не е ограничена на декар розови насаждения.

Очакват се още срещи на розопроизводители и розопреработватели, особено с влизането на Закона за маслодайната роза.