"Препитват" бизнеса до 20 юни

Анкета сред работодателите от област Стара Загора, която трябва да установи реалните им нужди от кадри с различни специалности, ще се проведе в региона до 20 юни.

За това е съобщено днес на съвместна среща между Областната управа в Стара Загора и представители на бизнеса от региона. В инициативата ще се включи и Тракийския университет, съобщават от Пресцентъра на Областната управа.

Амбицията е анкетата да обхване максимален брой собственици на фирми, а не само тези с много работни места. Допитването ще е в електронен формат.
То ще съдържа 19 въпроса, групирани в няколко кръга. Работодателите ще съобщават какви са по специалности работещите в техните фирми, има ли несъответствие между заетата от тях длъжност и образованието им, какви са моментните им нужди от кадри и какви специалисти търсят, какви биха били нуждите им след 5 години.

Въвеждането на дуалното обучение и готовността на собственици на фирми да предоставят базата си за практика на ученици от средни професионални училища и висши учебни заведения също ще бъде сред поставените въпроси. В анкетата работодателите ще трябва да отговорят също готови ли са да участват в разработването на учебни планове и програми и в провеждането на изпити в средните професионални училища.

Целта е данните от проучването да дадат конкретна и реална картина на ситуацията с пазара на труда в Старозагорска област. След това с резултатите ще бъдат запознати директорите на всички професионални гимназии, които ще могат да променят списъка от специалности в техните училища в съответствие с нуждите на бизнеса.
Фокусът на проучването в момента е средното образование, но инициаторите имат желание на следващ етап то да бъде разширено и да обхване и висшето образование.

Център за медиация, който ще бъде посредник между бизнеса, науката и образованието, ще се създаде в Стара Загора, е станало ясно на срещата. Центърът ще изработи единна компютърна система с база данни за всички училища в областта и всички работодатели. Целта е да се подобри връзката между средното образование и бизнеса. Друга задача на центъра ще бъде да привлече работодатели за участие в изработването на учебните програми на средни и висши училища.
Центърът ще съдейства и за внедряването на иновативните технологии, създадени от висши училища, в реалната производствена среда.