Половината от нас не могат да посрещнат  неочаквани разходи

Близо 53 % от българите не са могли да се справят с неочаквани финансови разходи през миналата година, показват данни от анализ на Евростат за делът на хората в ЕС, които са били изправени пред неочаквани финансови проблеми през 2017 г.

Средният показател в ЕС за хората, които не са могли да реагират адекватно пред неочаквани парични предизвикателства през миналата година е бил 34 %, сочи европейската статистика.

От Евростат отчитат, че делът на българите, които са имали подобни проблеми през миналата година, е намалял с един процент в сравнение с предходната 2016 г., когато 54 % от сънародниците ни не са успели да реагират на финансови предизвикателства. Като цяло в ЕС делът на хората с подобни проблеми е намалял с 2,5 % - от 36,5 % през 2016 г. - до 34 % през м.г., отчита Евростат, съобщи БНТ.
Европейската статистика дава данни и за това колко процента от европейците въобще не могат да си позволят покупката на кола /нова или на старо/ - за ЕС този показател е 7%. За България - 20 %, а за Румъния - 30 %.

Финансовите проблеми на българите се потвърждават и от други данни на родната статистика относно някои нагласи на сънародниците ни спрямо тяхното благосъстояние: около 46 % от българите са били настроени негативно около ситуацията със спестяванията си, тоест нямали са възможност да заделят пари.
Други 70 % от сънародниците ни не биха могли да изразходват голяма сума за ремонт на дома си. Около 80 % от българите пък не биха могли да си купят ново жилище в рамките на една календарна година. Само 30 % от сънародниците ни /или всеки трети българин/ би имал възможност да задели пари за покупка на предмет с дълготрайна употреба, сочат актуални данни на родната статистика.
Най-висок дял на хора с проблеми относно финансови разходи е регистриран в Латвия - 60 %, Хърватия - 56 %, България - 53 %, Румъния - 52 %, Литва и Кипър - с по 50 % и др.
В страни с развити икономики като Италия, Испания, Великобритания и Франция, делът на хората, които не биха се справили с неочаквани финансови проблеми варира от 38 % за Италия - до 35 % във Великобритания.
Всеки четвърти жител в Румъния и всеки пети в България и Унгария не биха могли да си позволят купуването без проблеми на кола, отчита също Евростат.
Като цяло най-висок е делът на хората в ЕС с финансови проблеми, които не биха могли да реагират при неочаквани парични предизвикателства сред следните категории европейци: самотните родители с деца - 60 % и при възрастните двойки над 65 години - 25 %.