“Интелектуална собственост за малки и средни предприятия” е темата на открит за граждани и фирми семинар, който организира в Казанлък Патентното ведомство на Република България.

Форумът се организира с финансовата подкрепа на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), като целта е да се получи информация за ползата и начините за защита на индустриалните права на гражданите и фирмите и за новостите в работата си.

В хода на семинара експерти на Патентното ведомство ще говорят по теми, свързани с начините за регистрация на търговски марки, какво представляват те, защита им и промишления дизайн. Експертите ще направят демонстрации на електронните услуги, предлагани от Патентното ведомство и от EUIPО, и ще отговарят на въпроси на присъстващите.


За участие във форума, който ще се домакинства от хотел "Палас" в Казанлък е нужна регистрация, която може да се направи непосредствено преди събитието.

То ще се проведе на 4-ти октомври, от 9,30 часа в конферентната зала на хотелския комплекс.

Сред експертите- лектори, които ще дават ценни съвети и указания по време на семинара са: Ивайла Иванова и Антония Якмаджиева, държавни експерти „Правни дейности и спорове“ в Патентното ведомство на Република България и Симона Христова, младши експерт в дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения“ към ведомството.

За повече информация за желаещите да присъстват тук:


http://www.bpo.bg