В сградата на Министерския съвет се проведе пресконференция с участието на служебните министри на икономиката, финансите и социалната политика, в която тримата представиха пакет от нови икономически стимули в подкрепа на бизнеса.
В края на м. май собствениците на заведения алармираха, че служебното правителство е замразило действащи антикризисни програми в подкрепа на бизнеса. Тогава в позиция, изпратена до медиите, от браншовите организации се посочва, че част от мерките са замразени и не е ясно дали ще има нови. В отговор на браншовата организация от Министерството на икономиката категорично опровергаха информацията да са били спирани каквито и да било антикризисни програми.
В страната се усеща плавен преход. Тези данни потвърждава и нивото на безработицата, което към 2 юни 2021 г. е 5,65%, като на годишна база 2 юни 2020, 2 юни 2021 г. е намаление с 30% в нивото на безработните лица в страната. Нивото на безработица и заетост е един от критериите, за които съдим за възстановяването на икономиката. След като с нивото от 2,6% се върнахме в месеците преди кризата, преди март 2020 г., това много ясно показва, че икономиката върви към възстановяване и възвръщане на нормалните обороти и нива на заетост. Това, което правим с колегите от Министерски съвет, е да подпомогнем и разработим допълнителни стимули, за да може българският бизнес да почувства една солидна подкрепа от държавата, за да осъществява своите нормални икономически активности, уточни вицепремиерът и социален министър Гълъб Донев.
,,Ще продължим мярката 60/40 за още два месеца в рамките на нотифицирания размер на държавната помощ, който е в размер на 1,5 млрд. лева. Дотук са изразходвани около 1,4 млрд. лева, така че можем да я продължим с някои корекции, но това ще стане след като получим одобрение от Департамента по държавни помощи към ЕК'', обясни още вицепремиерът.
,,Следващата седмица се надявам да проведем среща с Националния съвет за тристранно сътрудничесто за параметрите на мярката и удължаването ѝ. Също така ще продължим диалога със социалните партньори за разработването на нови мерки, които да бъдат нотифицирани пред ЕК, за да може българският бизнес да се ползва от възможностите, които са предоставени от временната мярка за държавните помощи, за да бъдат конкурентноспособни'', завърши министър Донев.

Nfvini.bg