Заради годишни загуби на хазната в размер на над 330 млн. лв. от укриване на обороти и
манипулиране на фискални системи основно в заведения за хранене и развлечения и обекти по курортите беше променено законодателството и бяха въведени нови изисквания. Така данните за всяка касова бележка трябва да се изпращат в НАП, а всеки фискален бон да съдържа уникален QR код, позволяващ той да бъде проверен от клиента с мобилно приложение.

Според новите правила, служебните бонове се забраняват, а търговците, които използват софтуер за управление на продажбите трябва да свържат всички фискални устройства и принтери, намиращи се търговския обект с него. Въвежда се и задължение търговците, които оперират електронни магазини да ги обявят в приходната агенция.

В първите 10 дни на декември на пазара вече ще се предлагат фискални устройства и системи, отговарящи на новите нормативни изисквания, информира НАП от среща на Агенцията с Българския институт по метрология, мобилните оператори в страната, разработилите фискални софтуерни системи, производителите на касови апарати и бизнес организациите. Към момента за изпитване в Института по метрология вече са предадени 12 модела фискални устройства, като се очаква те да бъдат предложени за продажба в търговската мрежа до 40 дни.

Сроковете в законодателството, които изискват всеки регистриран по ДДС търговец да модифицира или смени фискалното си устройство, са до края на март 2019 г., а всички нерегистрирани по ДДС да направят същото са до края на юни идната година. Тези срокове са изпълними, ако всички заинтересувани страни започнат подготовката веднага, смята страните в срещата.

На интернет страницата на НАП е публикуван специален софтуер, с който всеки, притежаващ фискално устройство, може да провери дали то подлежи на доработване или не. Справката е достъпна на http://nraapp02.nra.bg/fdlookup/.