Ние не събаряме училище, ние събаряме сграда, която от дълги години не функционира като училище и на практика се руши, това бяха първите думи на Владимир Спасов, прокурист на „М+С Хиравлик“ АД на пресконференция, дадена по повод започналите дейности по събаряне сградата на някогашното учебно заведение и междуучилищен център.


Владимир Спасов предостави пълна иформация относно процедурите по придобиването на имота от фирмата и последвалите действия. На 16 юни 2016 година „М+С Хидравлик“ купува имота с обща площ 10 896 квадратни метра, върху който е разположена сградата на бишето ОУ „Христо Ботев“ на площ 470 кв. м, след проведен публичен търг за него. Имотът е имал статут на учебно заведение, но след закупуването му от предприятието, се предприемат всички законови мерки за промяна на статута. Близо 6 месеца по-късно Министерството на образованието и науката дава своето разрешение за промяната, след което фирмата подава съответните документи в Община Казанлък, като обявява и конкретните си инвестиционни намерения. А те са – сградата на училището да се превърне в Учебно-производствен изследователски център, който по своята същност ще бъде уникален не само за в България. Идейният проект е предвиждал обособяването на няколко специализирани акредитирани лаборатории с високотехнологично оборудване на първия етаж и учебни зали на втория етаж на съществуващата сграда. Намерението е в центъра да се обучават работещите на „М+С Хидравлик“, както и ученици от Механотехникума, на който фирмата е партньор по дуалното образование.


Оказва се обаче, че сградата не отговаря на съвременните противоземетръсни изисквания, които са задължителни за такъв модерен център. Това именно е наложило събарянето й и върху същата площ да се издигне нова сграда, с лаборатории и учебни зали, която да бъде изпълнена по всички строителни норми. Владимир Спасов подчерта, че още през лятото на 2016 година, когато Акредитационната комисия е посетила Казанлък, той лично е поел социално-отговорен ангажимент новият Технически колеж в града, да ползва тези лаборатории и част от учебните зали в новия център за нуждите на бъдещите студенти-машиностроители. „Не сме се отказали от заявената позиция и нямаме намерение да го правим“, заяви категорично Спасов.


Освен това, той съобщи, че идейният проект предвижда изграждането на конферентна зала за 116 души, амфитеатрално разположена, която да се ползва и от казанлъшката общественост, още повече, че такава зала в града няма.


60% или близо 6 декара от цялата площ ще бъде отделена за изграждането на паркинг за нуждите на работещите във фирмата, а върху останалата площ ще бъде разположена сградата на новия Учебно-изследователски център и съответно пространството около него ще бъде облагородено.


„Архитектурният проект на новия център се очаква да бъде готов до края на това лято, веднага след което започваме изпълението му“, каза още прокуристът на „М+С Хидравлик“. След преминаване на административните процедури, самото строителство ще продължи около 3-4 месеца. В това време ще бъде заявено и оборудването на лабораториите, така че със завършване на строителните дейности да бъде осигурена доставката на техниката и да започне самото им обзавеждане. По думите на Спасов, оборудването ще бъде за над 3 милиона лева, а самият център ще бъде уникален не само за България – в момента най-близката лаборатория за изпитване на хидравлични изделия се намира в Щутгарт.


Владимир Спасов подчерта, че дружеството винаги е имало активна социална политика, което доказва и последната награда от сдружение „Бъдеще за децата“ за бизнес с кауза, затова всички предприети действия ще бъдат не само за развитието на фирмата, но и за бъдещето на града. Той изрази готовност да подкрепи Община Казанлък в облагородяването на градинката - общинска собственост, намираща се близо до имота, включително и при изграждането на нови детски съоръжения.