Масово се строи. Двустайни


Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на тази година е 6. Те са с 36 новопостроени жилища в тях, сочат предварителните данни на НСИ, оповестени от Дарик.


Спрямо второто тримесечие на 2017 г. сградите са с 23 по-малко, или със 79.3%, а жилищата в тях намаляват с 10. Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (63.9%), следват тези с три стаи (19.4%), а най-нисък е делът на жилищата с четири стаи - 5.6%.

По данни на националната статистика, най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Пловдив - 91 сгради с 274 жилища в тях, Варна - 88 сгради с 502 жилища и Бургас - 69 сгради с 381 жилища.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през второто тримесечие е 3 159 кв.м, или с 59.1% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2017 г., а жилищната площ намалява с 68.8% и достига 2 177 кв. метра. Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 167.9 кв.м през второто тримесечие на 2017 г. на 87.8 кв.м през същото тримесечие на 2018 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Видин - 188.0 кв. м, и Ловеч - 171.8 кв. м, а най-малка - в областите Добрич - 59.1 кв. м, и Плевен - 61.7 кв. метра.

За Казанлък данните са за около 62 кв.м.