Държавен фонд "Земеделие" започна подписването на договори по Националната програма по пчеларство (НПП) за 2021 г. Общо 1 952 кандидати са одобрени за подпомагане с общ размер на заявената финансова помощ от 8 052 644 лв. С увеличението на бюджета по програмата за тази година всички допустими кандидати ще получат финансиране. Съобщението е на пресцентъра на ДФ "Земеделие".
Регистрираните пчелари от област Стара Загора са 282, от които 16 от Казанлък. Пчеларите, одобрени за подпомагане ще бъдат поканени за подписване на договорите в областните дирекции на ДФЗ-РА, където са подали документи за участие. С договорите си те ще получат и специално подготвена информационна брошура. Очаква се до края на месец март всички договори да са подписани.
Закупуването на техническо оборудване при първичен добив и обработка на пчелни продукти се оказа най-желано. По тази мярка са одобрени 1 413 кандидата с одобрена финансова помощ от 3,5 млн. лева.
Интерес бе отбелязан и към закупуване на кошери, отводки и пчелни майки, където на 1 247 пчелари е одобрено финансиране в размер на над 3,3 млн. лева.
900 пчелари ще получат финансиране в размер на близо 1 млн. лв. за закупуване на лекарства за третиране на пчелните семейства.
От фонда припомнят, че Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. е с общ бюджет от 22.5 млн. лева, от които 50 на сто са осигурени от ЕС и 50 на сто - от националния бюджет.

Дневник