Въвеждането на цифрово евро е възможност, която Европейската централна банка (ЕЦБ) се е заела да изследва. Резултати от проучването се очаква да има през октомври 2023 г., а решение за изграждането на дигитална валута – чак след това. Към днешна дата, докато анализите все още текат, са налице поне няколко предимства, смята финландецът Оли Рен, член на УС на ЕЦБ.
В реч в Калифорнийския университет той изброи няколко от тях, например: разширяване на наличността на парите на централната банка, улесняване на трансграничните плащания, включване на плащания между обикновените хора, а не само междубанкови трансакции, както и осигуряване на цифрова парична котва.
Според него съществуващите частни криптоактиви имат „структурни“ ограничения, свързани с техните нестабилни цени и уязвимостта им към кибератаки. За сметка на това, смята Рен, дигитална форма на пари от централната банка е много по-безопасна.
Същата позиция неотдавна изрази зам.-председателят на Федералния резерв Лаел Брейнард. Фед вече приключи четиримесечен период на обществена консултация за търсене на мнения относно идеята за въвеждане на дигитален долар. Председателят Джером Пауъл се изказа в подкрепа на идеята.