До 20 април се приемат документи за стажантската програма на  EVN България „Младежи с бъдеще“

За единадесета поредна година ЕVN България ще проведе своята лятна стажантска програма за студенти "Младежи с бъдеще", която дава възможност на талантливи младежи да придобият реален практически опит в дружеството. Желаещите да участват в програмата могат да кандидатстват по определени позиции, в съответствие с техния интерес и предпочитания. Програмата е с продължителност три месеца: юли, август и септември 2016 г. В зависимост от обявените позиции местата на провеждане на стажовете включват централни отдели на EVN България и клиентски центрове на компанията в Югоизточна България.

И тази година стажантите ще имат възможност да работят по реални и значими проекти, подкрепяни от опитни и квалифицирани специалисти. След края на стажа най-успешно представилите се ще имат шанс да получат предложение за по-дългосрочен ангажимент в дружеството или покана за посещение на централата на EVN в Австрия.

Информация за конкретните стажантски позиции е публикувана на интернет страницата на ЕVN България www.evn.bg в меню „Кариери” на следния линк: http://www.evn.bg/Karieri/mladezhi_s_badeshte.aspx

Документи за кандидатстване се приемат до 20 април 2016 г. на електронен адрес: internship@evn.bg.

Инициативата на ЕVN България „Младежи с бъдеще“ стартира през 2006 г. За положителните резултати на програмата свидетелства засиленият интерес към нея, като в периода 2006 – 2015 г. в нея са участвали над 330 студенти, а общият брой на кандидатите е над 3600.

През 2016 г. EVN България отново ще вземе участие в редица кариерни форуми с цел активни студенти и търсещи работа да осъществят пряк контакт с представители на компанията и да получат подробна информация и консултация за кариерните възможности в нея. Календарът на участията включва:
• 13 април 2016 г. – Кариерен форум на Технически университет – София в столицата
• 14 април 2016 г. – Кариерен форум на Технически университет София – филиал Пловдив в гр. Пловдив
• 16 април 2016 г. – Кариерен форум във Франкфурт, Германия.