БНБ отново повиши основния лихвен процент За пети пореден месец основният лихвен процент (ОЛП) на Българската народна банка (БНБ) се покачва - за февруари той ще е 1.82% или с 0.4 пункта нагоре спрямо януари.
Това е и най-високото му ниво от юли 2009 г. След това шест години ОЛП бе неизменно 0%, но от октомври, следвайки политиката на Европейската централна банка и другите водещи централни банки по света, всеки месец расте и у нас.
Заради ограниченията на валутния борд БНБ не може да определя основния лихвен процент на страната. Централната ни банка единствено го определя на база средната лихва по депозитите на междубанковия пазар.
Нивото на основна лихва има пряко отражение върху размера на законната лихва за забава както за гражданите, така и за фирмите. Тя се формира като сбора от ОЛП и 10 пункта. Повишението може да повлияе и върху цената на кредитите за клиентите на тези банки, които са избрали ОЛП за база на плаващата лихва.