Бизнесът може да кандидатства до 14 юни с проекти по схема „Добри и безопасни условия на труд”

Предстоящите възможности за финансиране през 2016 г. по оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“, по които може да кандидатства бизнесът в Казанлък, бяха представени от Областния информационен център на среща от националната кампания „Успешни заедно”.


Отворената за кандидатстване процедура „Добри и безопасни условия на труд“ по ОП „Развитие на човешките ресурси” цели да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд. Бюджетът на процедурата е 80 милиона лева, а допустими кандидати са микро-, малки, средни и големи предприятия. Срокът за подаване на проекти е 14 юни 2016 г.


През 2016 година работодателите ще могат да кандидатстват и за „Обучения за заети лица”. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 50 млн. лв. В рамките на одобрените проекти бенефициентите ще могат да извършват обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции на служителите си.


По ОП „Иновации и конкурентоспособност“ през 2016 г. малките и средни предприятия ще бъдат подкрепени при изпълнение на мерки за енергийна ефективност чрез процедурата „Енергийна ефективност за МСП“, чийто бюджет ще бъде 90 млн. евро.