Банки вдигат процента на лихвите върху депозитите Вече има банки, които предлагат 2% лихва по депозитите. Тенденцията на нулеви и дори отрицателни лихви се обръща. Такива са очакванията и след решението на Европейската централна банка от тези дни за първи път от 11 години да повиши с 0.5 пункта лихвите по депозитите и анонсът е подобна стъпка да има през есента.
Засега само няколко от малките банки у нас предлагат олихвяване на влоговете в търсене на ресурс, за да разширят кредитирането. В зависимост от срочността, лихвите, които предлагат те започват от 0.40% годишно и достигат 1.50%.
2% лихва предлага само една банка и това се отнася само за 60-месечни (5-годишни) депозити. Тя е специализирана в предоставяне на стокови кредити, при които лихвите са много високи - над 16-17% и затова може да си позволи и предложи на клиентите си по-големи лихви по депозитите. Но дори тази доходност е далеч под нивата на инфлацията и на практика отново ще доведе до загуба на средства на спестяващите.
При най-разпространените 12-месечни влогове в левове може да се намери оферта с 1.1% лихва, показва интернет платформата „Моите пари“.
Някои банки реагираха на решението на ЕЦБ и обявиха, че премахват таксите за съхранение на по-високи депозити. Едва ли обаче големите банки ще въведат скоро положителни лихви по депозитите у нас, прогнозират икономисти.