Банка ДСК "поглъща"  Сосиете Женерал Експресбанк“

Управителният съвет на Българската народна банка е взел решение за предварително одобрение на прякото придобиване от „Банка ДСК“ ЕАД, София, на акции, представляващи 99.7352% от капитала на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, гр. Варна, съобщава сайтът БЛИц, позовавайки се на информация на БНБ.

При реализиране на придобиването „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД ще стане дъщерно дружество на „Банка ДСК“ ЕАД и част от групата на „ОТП БАНК“ АД, Унгария.

В началото на месец август френската група Сосиете Женерал е обявила решението си да продаде мажоритарния си дял в Сосиете Женерал Експресбанк (СЖЕБ) на Банка ДСК. Част от продажбата са и дъщерните компании на СЖЕБ, които са 100% собственост на българското подразделение на Групата - лизинговата компания Сожелиз България и Сосиете Женерал Факторинг, както и дяловете на застрахователното дружество Сожелайф България и Регионален фонд за градско развитие (51% собственост на СЖЕБ).

Групата Сосиете Женерал ще остане в България чрез компанията си за оперативен лизинг и управление на автопарк. С пазарен дял от близо 6.7%, Сосиете Женерал Експресбанк е седмата по големина на активите банка на българския пазар и като универсална банка е активна както в сегмента на банкиране на дребно, така и в корпоративното банкиране.