ТЕЦ „Брикел“ ще продължи да работи, след като Административният съд в Стара Загора отмени заповедта за спиране на производствената дейност на предприятието.
Принудителната мярка е наложена на 29 юли от РИОСВ – Стара Загора, след като бившият премиер Кирил Петков и екоминистърът от кабинета му оповестиха на брифинг в Министерския съвет затварянето на топлоцентралата заради установените при извършената проверка „умопомрачаващи“ резултати – фрапиращи нива на замърсяване и работа в несъответствие с нормите на екологичното и трудовото законодателство, както и с нормите за пожарна безопасност.
В мотивите си за отмяна на заповедта Административният съд посочва, че по смисъла на допълнителните разпоредби от Закона за енергетиката ТЕЦ „Брикел“ – Гълъбово е част от критичната инфраструктура и от електроенергийната система на страната и като такава дейността ѝ е свързана с поддържането на жизнено важни обществени функции.
В предприятието работят близо 1300 души, спирането на производствената дейност лишава от трудови възнаграждения стотици работници и служители и от издръжка техните семейства.
Дружеството ще понесе значителни имуществени вреди в резултат от прекратяване експлоатацията на инсталацията и следващото от нея неизпълнение на сключените договори, се казва още в съдебния акт.
Определението на Старозагорския съд подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.