От 780 лв. на 933 лв. (т.е. с 153 лева) ще се увеличи минималната работна заплата (МРЗ) в страната от 1 януари 2024 година. Ръстът е от близо 20%, като правителството очаква след вдигането на минималното плащане за труд социалните неравенства в България да бъдат намалени.
Това се разбра преди днешното редовно заседание на кабинета. Работи се по формула за определяне на максималния осигурителен доход, така че това да не става по административен път, но кога ще има такава –не е ясно.
Ръстът на минималната заплата ще доведе до по-високи доходи за близо 500 000 българи, които в момента получават между 780 и 933 лв. От кабинета изтъкват, че ръстът надхвърля значително инфлацията за последната година, която е 7,7% за периода август 2023-август 2022. Размерът на минималното възнаграждение се определя по формула, определена в Кодекса на труда – тоест на базата на ясни параметри. По закон МРЗ трябва да се определи на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. Новата най-ниска заплата не може да е по-ниска от определената за предходната година. „България продължава да бъде държавата с най-ниска минимална работна заплата в Европейския съюз. Ние поетапно трябва да излезем от ситуацията на икономика, която привлича инвеститори главно с ниските си възнаграждения“, коментира премиерът Николай Денков.