До 17 март земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период“, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
Бюджетът на държавната помощ за 2023 г. е 8 000 000 лева. Тя има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза).
От ДФЗ припомнят, че помощта се предоставя на два етапа. Първият е през пролетта, като обхваща периода от преминаване на студовете до набъбване на плодните пъпки. При него стопаните получават до 324 лева на хектар с ДДС за закупени продукти за борба с вредителите.
Средствата, които се предоставят за втория етап, покриват част от разходите на овощарите и градинарите, направени за растително-защитни продукти, използвани през есента. Те се прилагат в периода на масов листопад и гниене на листата. Размерът на помощта за този етап ще се определи след пренотифициране на държавната помощ за периода след 30 юни 2023 г. и след получаване на окончателния номер в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия.
Важно е да се знае, че се подпомагат направени разходи за продукти за растителна защита, които са извършени след подаване на писмено заявление до ДФЗ, преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала.
Заявления за кандидатстване по схемата се приемат в областните дирекции на ДФЗ. Стопаните трябва да отчетат направените разходи и да представят документи за закупените и приложени продукти за растителна защита до 19 май 2023 г. До 30 юни Държавен фонд "Земеделие" ще изплати финансовата помощ по схемата.