Към момента у нас е обявена процедура “Подкрепа за предприемачество” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с общ бюджет от 67 млн. лева, насочена изцяло към стартиращи предприятия, които могат да получат грантова помощ от 50 000 до 200 000 лв., съобщават от Министерството на икономиката. В допълнение Министерството има възможност да насочи и средства по инициативата JEREMIE. Избран е и нов фонд мениджър за финансиране в компании в ранен етап на своето развитие – BrightCap. Неговият портфейл е 25 млн. евро, като 3 млн. евро ще бъдат насочени към стартиращи предприятия.

Данните сочат, че всяка година в България средно се създават по 40 хил. нови предприятия, съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на Европейския ден на предприемача, цитиран от Economy.bg.

По думите на заместник-министъра, оптимистичен сигнал е, че расте износът ни, което показва, че българските малки и средни предприятия са устойчиви и конкурентни на международния пазар. Според него, устойчиво се развиват сектори като информационни и комуникационни технологии, машиностроене, автомобилостроене и други – още един белег, че все по-значителен дял от отраслите ни се основават на икономика на знанието. В момента икономическите условия са много подходящи за развитие на стартъпи и за развитието на бизнес като цяло. „Всичко това дава отражение и в статистическите данни – през последните пет години в България са създадени около 2000 стартъпа. От компаниите, в които са инвестирали инвестиционни фондове, около половината все още съществуват, а
40% са получили последващо финансиране“, информира заместник-министър Манолев и допълни, че в момента в страната ни има и редица инвестиционни фондове, които инвестират в компании в различен стадий на развитие.

Инициативата Европейски ден на предприемача възниква в рамките на мрежата PAXIS (The Pilot Action of Excellence on Innovative Start-ups) и тази година за 16-ти пореден път се провежда в България, а домакин е Представителството на Европейската комисия у нас.