3.50 лева за килограм закова изкупната цена на розовия цвят


Изкупната цена на килограм розов цвят тази година започна от 3 лева, премина през 3.50, стигна дори 4.00-4.50 лева, но към момента е заковала твърда стойност от 3.50 лева, споделят днес тенденциите в розовата кампания производители от Казанлъшката долина.


Реколтата през този сезон е много добра, има много розов цвят, който трябва навреме да се прибере от градините. За съжаление, съществува нелоялна конкуренция и проблемът с недостига на работна ръка продължава да стои на дневен ред, казват розопроизводители. И тази година се сключват еднодневни трудови договори с наетите розоберачи, което много утежнява процеса. Освен това, със зреенето на черешите, много от сезонните работници предпочитат работата в овощните градини пред тази да берат рози, допълват хора от бранша.


И в тази розова кампания има прекупвачи, които изкупуват розовия цвят от полето без никакви документи. Дейността им не е законосъобразна, те се намират в сферата на сивата икономика и пречат на останалите фирми, които работят на светло. Този въпрос розопроизводителите поставят от годиние, но за съжаление, все още не е разрешен.


Миналата година цената на розовото масло на пазара достигна рекордните 13 000 евро за килограм. За тазгодишната кампания все още производителите се предпазват от конкретни прогнозни цени, но смятат, че килограмът ароматна течност ще падне под миналогодишната си стойност.


Средно между 400 и 500 килограма от декар е добивът на розов цвят. Кампанията продължава обикновено 20 дни, но в някои градини в Долината, поради въведени иновативни методи, розите дават цвят двойно по-дълго време. За добиване на един килограм розово масло са необходими 4000-4500 килограма розови листенца