Според анализаторите на компанията Euler Hermеs - застраховател на търговски кредити, за 2017 година страната ни ще постигне ръст от 3,7% на БВП. Един от ключовите фактори са фиксираните инвестиции, свързани с реализацията на проекти с финансиране от Европейския съюз, които са се увеличили с 3,5%. Продължава да се засилва и вътрешното търсене, като прогнозният ръст на разходите за публично потребление за 2017 година е 3,5%, а за индивидуално – 5%. През 2018 година се очаква тази тенденция да се запази с ръст съответно от 2,4% и 4,8%.

Прогнозата за ръст на потреблението се базира на стабилната тенденция към намаляване на безработицата – от 9,1% през 2015 г., 7,6% за 2016 г. и прогноза на компанията Euler Hermes за 6,2% през 2017 и спад дори до 5,2% през 2018 г.

За разлика от 2016 година, когато експортът също беше много важен фактор за развитието, през 2017 година основният двигател е вътрешното търсене, обясняват анализаторите от „Икономически проучвания и оценка на риска” на Euler Hermes. Според прогнозата след няколко последователни години на ръст, през 2017 година нетният износ ще отбележи спад с 1,3%, а през 2018 година ще бъде -0,5%.


„Прогнозата ни за страната през 2018 година остава стабилна с възможности за развитие”, категорична е Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България.

Въпреки това Euler Hermes засега оставя рейтинга на България без промяна на B2, който индикира умерен риск. Основна причина за това е външният дълг, който продължава да е висок.

“През последните години е налице положителна тенденция, като външният дълг намалява постепенно като относителен дял от БВП – от 92% по време на кризата 2014 година до прогнози за 65% през 2017 и 63% през 2018 година. Това съотношение обаче продължава да е значително по-високо от считаното за нормално за развиващи се икономики – 50% и е макроикономически показател, който не може да бъде игнориран - категоричен е Манфред Щамер, главен анализатор „Икономически проучвания и оценка на риска” на Euler Hermes. - Защото теоретично това може да създаде сериозни усложнения при необходимост от покриване или рефинансиране във времена на икономически сътресения на глобално или регионално ниво.”

В контекста на стабилна икономическа среда не изненадва и прогнозата на Euler Hermes тенденцията за намаляване на фалитите у нас през последните години да продължи с очакване за около 400 обявени несъстоятелности за 2017 година и с около 5% по-малко през 2018 година.

“Този тренд обаче трябва да бъде разглеждан с особено внимание заради наличието на специфични административни усложнения и много тежката процедура за обявяването на несъстоятелност в България. Сравнението показва, че ако у вас това отнема средно 3,3 години, то в Европа и Централна Азия периодът е значително по-кратък – 2,3 години, а в други развитие държави е дори 1,7 години.”, индикират от Euler Hermes.

Очаква се средният срок за междуфирмени разплащания в България да се запази на 59 дни за 2017 година.

“Общата стабилност на икономическата среда създава добри условия за развитие на бизнеса, но не може да гарантира индивидуалната фискална сигурност на всяка компания. При определени условия и в определени сектори дори рискът може да се увеличи в моменти на растеж. Интензивната търговия, увеличаването на възможностите за износ, новите партньорства – всичко това може да крие потенциални усложнения, особено за средните и по-малки компании, чието бъдеще може да зависи от една сделка”, предупреждава Камелия Попова, Управител на Euler Hermes за България.
Затова очакванията на компанията са през 2018 година да продължи и ръстът в застраховките на търговските кредити както в световен мащаб, така и у нас. Според експертите тепърва има сериозен потенциал за нарастване, защото анализът показва, че под 10% от активните компании с релевантен профил у нас имат застраховка Кредитен риск. За сравнение в други държави от Европейския съюз този процент достига до 50%. Освен, заради разумното обезпечаване на сделки, интересът към този тип застраховки нараства и заради увеличаване на доверието в компанията при осигуряване на кредитиране.

Източник: Economy.bg