2 милиона лева за розопроизводителите

2 милиона лева е общият размер на средствата, с които ще бъдат подпомогнати розопроизводителите в България. Това е утвърденият от Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие" бюджет по помощта за 2021 г. Тя представлява подкрепа във връзка с пандемията от коронавируса. Разчетите са розопроизводителите да получат до 100 лева на декар.

От 1 до 15 октомври т.г. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, ще приема документи по схемата „Помощ в подкрепа осигуряването на ликвидност на земеделските стопани, производители на маслодайна роза за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19“. Тя се прилага за първи път и ще стабилизира икономически стопаните след щетите, причинени от срива в търсенето на розов цвят, вследствие на ограничителните мерки, предприети във връзка с пандемията. Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства (компенсация) за покриване на част от разходите направени за отглеждане на единица площ розови насаждения от сортовете „Дамасцена” и „Алба” до прибиране на реколтата през 2021 година.


Кандидатстването за помощта става в областните дирекции на ДФ „Земеделие”, като средствата ще бъдат изплатени на розопроизводителите до 5 ноември 2021 г.

На подпомагане подлежат регистрирани по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. земеделски стопани, микро, малки и средни предприятия, които нямат сключени договори за покупко-продажба на цвят от маслодайна роза с преработвателни предприятия през настоящата година. Допустими за финансиране са и производители, които имат подписан договор с розоварните, но не са предали продукцията си в тях (нямат декларация за количествата произведен и реализиран цвят от маслодайна роза по сключените договори за текущата стопанска година). Кандидатите трябва да имат и актуална регистрация в Регистъра по Закона за маслодайната роза.