От началото на 2015 г. до момента в прокуратурата са образувани 239 досъдебни производства за извършени данъчни престъпления, 739 наказателни производства за държане на акцизни стоки без бандерол и 136 дела за контрабанда. За данъчни престъпления са осъдени 79 лица и е наложена глоба в размер на 34 600 лв., за контрабанда са осъдени 67 лица и им е наложена глоба в размер на 939 500 лв., а за държане на акцизни стоки са осъдени 500 лица и им е наложена глоба в размер на 228 201 лв.
В резултат на постигнато споразумение между ПРБ и НАП, от началото на 2015 г. в Специализираната прокуратура действа Специализирано звено за разследване на данъчни престъпления, свързани с организирани престъпни групи. От създаването му са образувани нови 15 досъдебни производства, извършени са 10 реализации. Общият брой на наблюдаваните от Специализираното звено досъдебни производства към момента е 59. През 2015 г. в Специализирания наказателен съд са внесени 5 обвинителни акта срещу организирани престъпни групи, създадени с цел данъчни престъпления, като доказаните щети за държавния бюджет по тези производства надхвърлят 22,6 млн. лв. Общата сума на предполагаемите щети за бюджета по наблюдаваните 59 производства надхвърля 180 млн. лв., като тенденцията в хода на разследванията и събирането на нови доказателства, е тази сума да се увеличи.

1 170 000 000 лв. повече, в сравнение със същия период за миналата година е събрала НАП. Опити за данъчни престъпления са пресекли органите на НАП, МВР, ДАНС и прокуратурата в 19 съвместни операции от началото на годината. Акциите, проведени в последните 8 месеца са насочени най-често към злоупотреби с ДДС при хранителни стоки. Общо 500 са фирмите и гражданите, за които НАП е открила данни за извършени престъпления и е сезирала прокуратурата за възбуждане на наказателно преследване от началото на 2015 г. до момента, като сумата на предполагаемите престъпления срещу финансовата система е близо 250 млн. лв.

Близо 700 са проверките и ревизиите в цялата страна, които НАП е възложила за този период при взаимодействие с МВР, ДАНС и прокуратурата, като във всички случаи става дума за оперативни данни за укриване на данъци и осигуровки или подозрения за финансови престъпления.

Звеното за фискален контрол на НАП е извършило близо 180 000 проверки за движението на над 600 000 тона рискови стоки до края на август, като в 358 случая се е наложило съдействието на МВР, а за 18 лица е била сезирана прокуратурата за престъпления, свързани с нарушения на режима на рискови стоки. 150 тона стоки, превозвани в нарушение на закона са били отнети в полза на държавата от началото на годината.

Припомняме, че през май беше създаден съвместен междуведомствен център между НАП, МВР, ДАНС, Прокуратурата и Агенция Митници и Автомобилна администрация, който наблюдава стоковите потоци на рискови стоки и следи за потенциални данъчни злоупотреби.

В изпълнение на Заповед на Главния секретар на МВР относно „Оказване на съдействие от служителите на МВР при осъществяване на контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, извършван от служители на дирекция „Фискален контрол“ към Централно управление на НАП“ са извършени са общо 178 866 проверки на транспортни средства; поставени са технически средства за контрол (пломби) на 42 466 транспортни средства; наложени са 977 обезпечения на 530 задължени лица; при 12 задължени лица стоката е отнета в полза на държавата; наложени обезпечения в размер на 8 700 000 лева.

Количеството на проверените стоки с висок фискален риск за периода 01.01.2015 г до 30.08.2015 г. на групи рискови стоки е както следва:

- Плодове и зеленчуци – 353 465 698 кг;
- Месо и местни продукти – 136 438 198 кг;
- Захар – 37 934 011 кг;
- Мляко и млечни продукти – 68 779 071 кг;
- Слънчогледово олио зехтин, сурови масла – 7 777 661 кг;
- Брашно – 9 132 147 кг;
- Риба и ракообразни, мекотели и др. водни безгръбначни – 12 145 344 кг.

От началото на 2015 г. Агенция „Митници“, съвместно с МВР са иззели наркотични вещества както следва: хероин – 53 кг, кокаин – 8,5 кг, марихуана 622 кг, канабис – 20 921 кг, синтетични наркотици – 28 кг, 30 687 броя таблетки, прекурсори - 313 кг и 24 литра. Иззети са 51 664 686 къса цигари, 16 078 кг нарязан тютюн, и 3971 бр. пури и пурети, 101 267 л етилов алкохол, 43 308 л била, 136 426 л газьоли, 2357 л тежко гориво и 20 641 л маркирано гориво.

От началото на 2015 г. до момента от разследващи митнически инспектори в Агенция „Митници“ са образувани 350 броя досъдебни производства за престъпление по чл. 234 НК, 242 НК и 251НК. Разкрити са от митническите органи 66 случая на контрабанда на наркотици и прекурсори, като общото количество наркотични вещества е 1190 кг. Съвместно с ГДБОП и ГДГП, Агенция „Митници“ е предотвратила 4 случая на контрабанда на наркотични вещества – 531 кг марихуана, 3,5 кг хероин и 0,5 кг кокаин.

За нарушения по Закона за митниците и Закона за акцизите и данъчните складове Агенция „Митници“ е задържала 63 858 л вино, 89 096 л спиртни напитки, 17 446 983 късове цигари, пури и пурети, 3371 кг тютюн за пушене и 277 809 л енергийни продукти, 658 869 евро, 816 500 долара, 213 383 лв., 282 010 турски лири, 148 700 швейцарски крони, 1000 датски крони. Задържани са също 2384 гр. сребро, 3918 гр. злато и 10 броя златни монети.

Събраните акцизи от Агенция „Митници“ от началото на 2015 г. до момента е общо в размер на 2 842 777 118 лв. През цялата 2014 г. събраният акциз е на стойност 2 591 692 154 лв., или събраният акциз до момента е с 251 084 964 лв. повече от събрания през 2014 г.

От началото на 2015 г. до момента Агенция „Митници“ е събрала 1 278 039 949 лв. акциз от цигари от страната и внос, което е със 129 765 011 лв. повече от събрания акциз за 2014 г.

Акцизът от алкохол и алкохолни напитки, събран през 2015 г. е 129 013 613 лв., което е с 8 529 762 лв. повече от събрания акциз за 2014 г.

Събраният акциз от горива за 2015 г. е в размер на 1 435 723 556 лв., което е с 112 790 191 лв. в повече от 2014 г.

По данни на ГД „Гранична полиция“ - МВР през периода 01.01.2015 – 31.08.2015 г. на границите на Република България са задържани общо 13 153 230 къса цигари, 1050,33 кг тютюн, 473,61413 кг наркотик, 9923,6531 кг канабис, 38 стръка канабис и 27,70977 кг марихуана.

Координационният механизъм продължава своето постоянно действие. Резултатите от дейността на органите на изпълнителната власт се докладват на Министър председателя на Р България, а действията по разследванията се докладват лично на главния прокурор./ПЦ Министерски съвет