103 фирми в Старозагорско ще получат финансиране по Плана за възстановяване Общо 103 фирми от Старозагорска област ще получат 17 млн. лв. по първите две отворени и вече приключили процедури от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) по линия на Министерството на иновациите и растежа (МИР). Това стана ясно при посещение на министъра на иновациите и растежа Александър Пулев в Стара Загора на 23 април. Той се срещна с областния управител Иван Чолаков и кмета на Стара Загора Живко Тодоров.
По първата процедура за „Технологична модернизация“ безвъзмездна финансова помощ ще получат 54 фирми. „Има шанс броят на финансираните предприятия от областта по тази мярка да нарасне, след като Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ пое инициатива за увеличаване на бюджета на мярката с 32 млн.лв. Така той стана 293 млн. лв. вместо първоначално заложените 260 млн. лв.“, подчерта министърът. По думите му, средствата за процедурата са за обновяване и модернизация на техническия парк на малки и средни предприятия у нас с ново оборудване, техника, машини и софтуер. До момента договори за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ са сключени с 860 фирми. В следващите седмици ще бъдат подписани още близо сто.
По втората процедура от ПВУ по линия на МИР – за „ИКТ решения и киберсигурност“, в област Стара Загора финансиране ще получат 49 фирми. В зависимост от заявените нужди фирмите ще получат грантове между 3000 лв. и 20 000 лв., като няма да се налага съфинансиране. Бюджетът на процедурата е 30.6 млн. лв., а общият брой на одобрените от цялата страна фирми е 1599, стана ясно още по време на разговора.
Със средствата ще могат да се покриват разходи за създаване на корпоративни уебсайтове, мобилни приложения, онлайн магазини, дигитален маркетинг, връзки с клиенти, системи за бизнес анализи, онлайн обучения на служители и уеб-базирани услуги за платформи и вътрешни мрежи за споделяне на информация.
Пулев обяви, че предстои отварянето и на още две процедури по Плана за възстановяване – за кръгова икономика с бюджет 180 млн. лв. и за развитие на индустриални зони и паркове с бюджет 212 млн. лв.
Министърът на иновациите и растежа запозна домакините си с усилията на страната ни по отношение на привличането на големи международни стратегически инвеститори на мащабни производства за над 1 млрд. евро, които да бъдат ключови за българската икономика и създаването на работни места.
„Предстоящата процедура по Плана за възстановяване за развитие на индустриалните зони и паркове е друга важна стъпка в посока на създаването на добра инвестиционна среда, която да привлече ключови инвеститори. Правителството работи на пълни обороти и в пълен синхрон – от ниво президент, премиер, министрите в служебния кабинет, до ниво представители на местна власт. Радвам се, че и днес, когато двамата ме приехте заедно, това се потвърждава, обърна се към областния управител и кмета на Стара Загора министър Пулев.