Мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса имат много тежки последици върху глобалната икономика. Оказва се, че единственият инструмент за забавянето на коронавируса е забавянето на икономическия растеж под формата на ограничения за работната сила, определени мероприятия и някои сектори на икономиката

Това е заявил проф. Ганчо Ганчев, макроикономист, преподавател в ЮЗУ, ппред Bloomberg TV Bulgaria, цитиран от frognews.bg.

Професорът е заявил, че забавянето на растежа е инструмент за борба срещу коронавируса. "Това е фундаменталната причина за всички сътресения на глобалната икономика", допълни Ганчев.


"Ако мерките доведат до спад на заболяванията, възможно е да става дума за временна рецесия, като в края на годината световната икономика да се възстанови. Ако се наложи по-продължително налагане на тези мерки, тогава рецесията ще е по-дълга и кризата може да се пренесе в други сектори на икономиката".

Според него Европейската централна банка се намира в изключително трудна ситуация, тъй като мандатът на институцията не ѝ дава на практика инструменти и права да противодейства на такъв тип кризи.


"ЕЦБ на практика не спазва това правило и тя се опитва да помага и на реална икономика, но това се прави в ограничени размери. Сега ЕЦБ прие нов пакет за изкупуване на ценни книжа в размер на 120 млрд. евро и облекчаване на рефинансирането на търговските банки, за да се подпомогне дребният и средният бизнес, който е особено уязвим в тази криза".


В ЕС трябва да има по-голяма координация по отношение на мерките.


„Би трябвало да има облекчаване на фискалните политики, включително и временно прекъсване на маастрихтските критерии, които предполагат дефицитите да са под 3%“.


Той смята, че ако положението в секторите на туризма и транспорта в България продължи да се влошава, ще се наложи корекция на бюджет


* Заглавието е на редакцията


В източника то е: Проф. Ганчев: Единственият инструмент за забавянето на коронавируса е забавянето на растежа