Кампания за пролетно залесяване в района около язовир "Копринка" организират идната събота- 23-ти март няколко НПО-та от Казанлък. Кампанията е посветена на Световния ден на гората- 21-ви март.
За целта организаторите и инициаторите на залесяването търсят доброволци. Избран е подходящ и леснодостъпен терен за залесяване-в края на стария път за язовира от Казанлък към Копринка.. Посадъчният материал, както и необходимите инструменти за засаждане ще бъдат осигурени от ДГС „Казанлък“.

Избраното място за залесяване е подходящо и за пикник, тъй като има изградена чешма и обособен кът с пейки и маса.

Участниците в кампанията сами трябва да осигурят храната си за деня. По време на залесяването ще бъдат организирана и група за почистване на района от натрупаните отпадъци.


Сборният пункт ще е 10:00 часа, в събота, 23-ти март, в сграда "Хексагон" на Алиас Франсез Казанлък – на светофара на манастира

Желаещите да се включат в кампанията за залесяване да заявят своето участие по един от следните начини: e-mail: snc.rezonans@gmail.com;

телефон: 0896060648.


Организатори:
СНЦ „Резонанс“
СНЦ“ Вихъръ“
СНЦ „Свободен елемент“
ДГС „Казанлък“
ТД „Орлово гнездо“