На 16 декември, от 11 часа, на път SZR 1083 – /SZR 1082, Тулово – Юлиево/ – Дъбово – /I-6/, ще бъде направена първата копка, с която ще бъде дадено началото на реализацията по проект „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Мъглиж“.
Договорът между Община Мъглиж и Държавен фонд „Земеделие“ бе подписан на 4 април. Общата стойност на проекта е 5 811 593 лева, от които европейското финансиране е 4 939 854 лева, а националното – 871 739 лева.
В него се предвижда дейности по рехабилитация на следните пътища от общинската пътна мрежа на община Мъглиж:
• ПЪТ SZR 1068 – /I-5, Тулово-Змейово/ – Граница общ. (Мъглиж-Казанлък) – Ръжена – Кънчево – Розово – Бузовград – Горно Черковище;
• ПЪТ SZR 1081 – /I-5/ Тулово – Мъглиж – Селце;
• ПЪТ SZR 1082 – /SZR 1081/ Тулово – Юлиево – /III-5007/;
• ПЪТ SZR 1083 – /SZR 1082, Тулово – Юлиево/ – Дъбово – /I-6/;
• ПЪТ SZR 3084 – /III-5007, Ягода-Зимница /Шаново – граница общ. (Мъглиж – Стара Загора) – Люляк /SZR 2171/;
• ПЪТ SZR 1023 – /ІІ – 55 / Паничерево – Граница общ. (Гурково – Николаево) – Едрево – Елхово – Граница общ. (Николаево – Мъглиж) – /ІІІ – 5007/;
• ПЪТ SZR 3085 – /ІІІ – 5007/ Ветрен – Сливито.