Приключи 2-годишният мандат на Управителния съвет на Асоциацията на работещите с младежи и доброволци организации в България - АРМДОБ. Новото ръководство бе избрано от организации от Казанлък, Стара Загора, Сливен, София и Велико Търново. Трима представители на Казанлък са в ноизбрания Управителен съвет на организацията. Това са Мария Славова, председател и на „МЦР-Взаимопомощ”, която за втори път бе избрана за Председател на АРМДОБ, Красимир Цанев, представител на „НДР-Седянка” - Велико Търново, и Румен Сомов, председател на „Юнайтед Авангард Артист”, който за втори път бе избран в ръководния орган на Асоциацията.

Асоциацията на работещите с младежи и доброволци организации в България е със седалище в Стара Загора и обединява 17 активни местни и регионални организации от цялата страна (Казанлък, Стара Загора, Сливен, София, Бургас, Варна, Мадан, Плевен и Велико Търново), работещи в подкрепа на местните общности и младите хора. Асоциацията полага усилия за подобряване на средата, в която работят организациите, както и за подобряване на комуникацията им с институциите, отговорни за формиране на политиките в младежката сфера.

Към настоящия момент Асоциацията има одобрени и финансирани два проекта по програма „Европейски корпус за солидарност” с наименования „Овластяване на младите - да започнем от днес” и „Приказка в гората”, като единият от тях е доброволчески.