Бурното развитие на технологиите е с такива темпове, че днешните модерни устройства утре вече са морално остарели и често се случва притежателят им да ги е забравил в някоe чекмедже, а след това да се озоват на сметището.

Когато говорим за замърсяване в ума ни изникват на първо място отравянето на въздуха и почвата с вредни вещества, но не се и замисляме, че сред основните проблеми на обществото ни е също и количеството на изхвърлената електроника.

Само за тази година – 2021 (а тя още дори не е свършила), количеството на изхвърлената на боклука електроника наброява общо тегло от 57 милиона тона. Като това колосално количество надвишава масата на Великата китайска стена.

Този печален рекорд ѝ отрежда първо място за най-тежкия изкуствено създаден обект на планетата. И то благодарение на човешкото безхаберие и неглижиране на бъдещите екологични проблеми.

На годишна база потреблението на електроника се увеличава с 3%, като главни виновници можем да посочим коледните празници и така наречените „черни“ петъци, когато истерията и желанието на потребителите взимат връх над самоосъзнаването и запазването на чиста околна среда. Заради „триковете“ на производителите, които умишлено създават продуктите си с кратък технологичен „живот“, отпадъкът в природата се увеличава със същия процент и това не може да се пренебрегва.

През 2019 г. излезе доклад и данните в него показват, че изхвърленият боклук, съдържа в себе си редица ценни благородни метали, а изчислени в парична стойност формират сумата от 62,5 млрд. долара или казано с други думи това е сравнимо с брутния вътрешен продукт на държави с икономики, като тази на България.

Справка за количеството ценни метали показва, че в един тон телефони се съдържа по-голямо количество злато, отколкото може да се извлече от същия обем златна руда. И определено не е нужно дори да се отправяме на приключение в търсене на легендарния Ел Дорадо, когато „мечтаното“ злато е пред нас. Само трябва да имаме очи, за да го видим.

Източник: infoz.bg