Супер Луната – най-близо до Земята

Първата Супер Луна за годината можеше да бъде наблюдавана вечерта срещу 27 април.

За Супер Луна говорим при близки във времето пълнолуние и перигей, т.е. когато Луната се приближава най-много до Земята, обикаляйки я по своята елиптична орбита.
Пълнолунията, случващи се при разстояния Земя - Луна, по-малки от 360 хил. км, се обявяват за суперлуния. Поради това в годината могат да бъдат обявени две или три съседни пълнолуния като суперлуния.
Тази година ще има още една Супер Луна – на 26 май, когато перигеят на Луната ще бъде в 4:53 ч., а пълнолунието - в 14:14 ч. на същата дата.