Нито един от всичките 8 600 работници и служители на „Арсенал“ Казанлък не е показал каквито и да е симптоми на евентуално носителство на COVID-19, в първия ден от възстановената работа на дружеството.
Четирите термовизионни камери на основните портали на „Арсенал“ в Казанлък и Мъглиж не са засекли и нито един от влизащите с повишена температура.
Термовизионните камери, поставени от „Арсенал“ са с изключително висока чувствителност, като реагират и отчитат по- висока телесна температура дори ако непосредствено преди преминаването през контролната линия преминаващият е държал чаша с топла напитка или запалена цигара в ръка.
Забраните преди влизане на територията на „Арсенал“ и преди отчитането на термовизионните камери са на видно място на специални табла пред порталите на дружеството.


Още тук:

https://www.zakazanlak.bg/kazanlak-v-snimki/covid-19-den-1-arsenal-260?fbclid=IwAR23a1ldgrz9N15ZlZ15meetPRlwNllFyPbw4_zdr8WEqVmLP3B-unLWlQY