От началото на годината, до момента са регистрирани 986 случая на варицела в област Стара Загора, при 181 случая за същия период на 2021-а, което е 5,4 пъти повече, информират от Регионалната здравна инспекция (РЗИ).
Наблюдаваното повишаване на заболеваемостта е свързано с цикличното протичане на епидемичния процес при варицелата и голям брой от децата в организирани колективи неболедували от нея. Предприети са необходимите ограничителни мерки за ограничаването на разпространението на заболяването.
Това е типична инфекция с висок контагиозен индекс, а 93,24 % са заболелите са на възраст от 0 до 14 години.
В последните три месеца най-много болни (над 250 деца) има в областния център и Старозагорска община, където са засегнати 95% от детските заведения. Регистрирани случаи има и в общините – Раднево, Мъглиж и Казанлък (случаите са под 1% от общия брой на засегнатите).
В общините Братя Даскалови, Николаево, Опан, Павел баня, Гълъбово и Гурково все още няма установени случаи на варицела.