Този месец заседанието на Общинския съвет ще бъде излъчено онлайн, за да се тества системата, това заяви председателят на местния парламент в Казанлък Николай Златанов. От юли прякото предаване на сесиите става задължително за всички общини в страната. Всеки ще може да види на живо провеждането на заседанията от интернет страницата на Об.С-Казанлък. Технически изискването ще бъде обезпечено от фирмата, с която общината има дългосрочен договор, включително и за работата на електронната система за гласуване. Онлайн сесиите бяха излъчвани и по време на Ковид-пандемията.
Законът за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, обнародван в ДВ бр. 8/26.01.2024 г., предвижда, че всяко открито заседание на общинския съвет следва да се излъчва в реално време в интернет чрез уеб сайта на общинския съвет или на общината, като записите от заседанията да се съхраняват на съответния уеб сайт.
Според приетия закон, всички общини в страната са поставени пред предизвикателствата да осигурят онлайн видео излъчване на всички открити общински заседания, онлайн видео излъчване на заседания на общински комисии, да поддържат видео архив от всички заседания и да ги осигурят достъпни на собствените си уеб сайтове.