Шест от девета фонда за задължително допълнително пенсионно осигуряване са с отрицателна доходност за периода 30 юни 2020 г. - 30 юни 2022 г., показват последните данни на Комисията за финансов надзор (КФН). Това се дължи на икономическата нестабилност на борсовите пазари, тъй като споменатите фондове инвестират голяма част от наличните си средства в дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави или техните централни банки, от ЕЦБ, ЕИБ или международни финансови организации.
Доходността на универсалните фондове за последните две години 1,60 до минус 2,29 пункта. Някои от по-малките фондове, които не са основни, все пак отчитат доходност от 0,99 до 1,5.
При доброволните, където са осигуровките за трета пенсия и ограниченията за инвестиции са по-леки, картината е доста по-добра - тук само два фонда имат отрицателна доходност.
9 месеца след момента, от който настъпи фазата на изплащане от втория стълб на пенсионната система у нас, все още много малко българи са се възползвали от правото си на втора пенсия. Това е разбираемо за тази начална фаза, която настъпи миналата есен, първо за жените, родени в началото на 1960 г. (право на втора пенсия се придобива при навършване на възрастта за трета категория труд, без значение на стажа).
КФН все още не е обявила резултатите от дейността на фондовете към средата на годината, но проверка в информацията за една от компаниите показва един тревожен факт - все още общата сума, изплатена на наследници на осигурени лица, е по-голяма от средствата, изплатени под формата на пенсионни продукти за хора, доживели втора пенсия. С други думи, сред изплатените средства от универсалните фондове с по-голям дял са тези, чиито собственици на практика не са ги дочакали. С навлизането в същинската фаза на изплащане, когато повече хора ще ползват тези продукти, картината естествено ще се промени.