Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2024 г. Бюджетът на НЗОК по приходи и трансфери е общо над 8,1 млрд. лева и се очаква бюджетното салдо да е балансирано.
Здравноосигурителните приходи за 2024 г. са разчетени с ръст от над 1,1 млрд. лв. спрямо приетите със Закона за бюджета на НЗОК за 2023 г. В тях приходите от здравноосигурителни вноски, събирани от НАП, са с ръст над 593 млн. лв., в т.ч. са отчетени ефектите от увеличения размер на минималната работна заплата (от 710 лв. на 780 лв. от 1 януари 2023 г., от 780 лв. до 933 лв. за 2024 г.), ефектът от повишаването на минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица от 780 лв. на 933 лв., (което все още не е прието в бюджета на ДОО), отразен е ефектът от увеличаване на максималния осигурителен доход от 3400 лв. на 3750 лв.
В очакваните приходи за 2024 г. е включено отражението на ефекта и от увеличаване на стажа за пенсия на трета категория труд с 2 месеца годишно при жените и с 1 месец при мъжете. Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2024 г. е 8 на сто.
Заместник-министърът на финансите Георги Клисурски посочи пред депутатите, че в бюджета парите за извънболничната помощ се повишават с 20 процента. Увеличават се и парите за дентални услуги с над 20 процента. Депутатите решиха да отпуснат още 3 млн. лева за зъбни протези, като това предложение и още много други ще се решат в пленарна зала.