През април се очаква да започне изграждането на Пречиствателната станция за отпадни води с довеждаща инфраструктура в Мъглиж.
Сумата за този първи етап на проекта е 5 514 284 лева, осигурени от ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда), а дължината на довеждащия колектор е 4179 метра. Това заяви пред Радио Стара Загора кметът на Община Мъглиж д-р Душо Гавазов.
Започна вторият етап и от реконструкцията на уличен водопровод в Ягода и второстепенни клонове с обща приблизителна дължина – 4565 метра. Стойността на проект възлиза на 2 618 996 лева и включва подмяна на водопроводната мрежа, сградни отклонения и възстановяване на асфалтовата настилка.